Informationssäkerhetskultur

Informationssäkerhet

Medarbetarnas beteende kan få stor inverkan på informationssäkerheten i organisationer. Kulturella koncept kan hjälpa olika segment av organisationen att fungera effektivt eller arbeta mot effektivitet mot informationssäkerhet inom en organisation. ”Exploring Relationship between Organizational Culture and Information Security Culture” innehåller följande definition av informationssäkerhetskultur: ”ISC är totaliteten av beteendemönster i en organisation som bidrar till … Läs mer Informationssäkerhetskultur