Datorskydd

Datorskydd och IT Säkerhet

I datasäkerhet är en motåtgärd en åtgärd, en anordning, ett förfarande eller en teknik som minskar ett hot, en sårbarhet eller en attack genom att eliminera eller förhindra det genom att minimera den skada den kan orsaka eller genom att upptäcka och rapportera det så att korrigerande åtgärder kan tas. Några vanliga motåtgärder anges i … Läs mer