Motivation till cyberattacker

Precis som med fysisk säkerhet varierar motivationen för brott mot datasäkerhet mellan attacker. Vissa är spännande sökande eller vandaler, vissa är aktivister, andra är brottslingar som söker ekonomisk vinning. Statligt sponsrade angripare är nu vanliga och välbärgade, men började med amatörer som Markus Hess som hackade för KGB, som berättat av Clifford Stoll i The Cuckoo’s Egg.

Dessutom kan de senaste attackermotiven spåras tillbaka till extremistiska organisationer som försöker få politisk fördel eller störa sociala agendor. Tillväxten av internet, mobilteknologi och billiga datoranordningar som har lett till ökad kapacitet men också riskerar att miljöer som anses vara avgörande för verksamheten. Alla kritiska målgrupper är mottagliga för kompromisser och har lett till en rad proaktiva studier om hur man migrerar risken genom att ta hänsyn till motivation av dessa typer av aktörer. Det finns flera starka skillnader mellan hackermotivationen och nationernas aktörer som försöker attackera en ideologisk preferens.

En vanlig del av hotmodellering för ett visst system är att identifiera vad som kan motivera en attack mot det systemet, och som kan motiveras att bryta mot det. Nivån och detaljerna av försiktighetsåtgärderna varierar beroende på vilket system som ska säkras. Ett hem-persondator, bank och klassificerat militärt nätverk står inför mycket olika hot, även om den underliggande tekniken som används är liknande.