Programvara

Programvara, ibland kallad mjukvara, är datorprogram, i betydelsen organiserade samlingar av data och maskininstruktioner, vilket utför en avsedd uppgift på ett datorsystem. Programvara skapas med hjälp av programspråk. Ordet mjukvara innefattar programvara inklusive operativsystem. Däremot faller operativsystem utanför benämningen programvara. Svenska datatermgruppen rekommenderar användandet av ordet programvara framom till exempel mjukvara.