Övervakning

Övervakning är den process man utför när man ser över något. Det kan vara övervakning inom familjen, till exempel att föräldrarna övervakar sina barn så att de inte gör illa sig i en lekplats, eller att de tappar bort sig. Generellt sätt brukar övervakning menas med olika organisationer och datorsystem som ser över landets, men ibland hela jordens, befolkning.