Organisatoriskt mål

Företag, organisationer, myndigheter och kommuner har oftast organisatoriska mål. Dessa fungerar som styrande för organisationen under en viss tidsperiod. Mål sätts oftast på några olika tidshorisonter, som ett år och fem år. För att nå sina mål behöver en organisation en strategi. Ofta bygger målsättningarna i organisationen på en vision som man arbetar efter.