Management

Management, företagsledning, inom både den privata och den offentliga sektorn. Direktöversatt betyder det närmast hantering. I akademiskt avseende är management tvärvetenskapligt och förknippas bl a med byråkrati, PR, kunskapsutveckling, företagsstrategier, produktutveckling, kapital, kvalitetssäkring, och personalfrågor. Många termer är inlånade från engelska, till exempel outsourcing, benchmarking, portfolio, frilansing, och gruppdynamik.