Lösenord

Ett lösenord är ett eller flera ord eller en kombination tecken som är hemliga. Ett lösenord består av en kortare sekvens bokstäver och andra tecken, ibland bildande riktiga ord och ibland helt nonsensartade kombinationer. Den som känner till lösenordet kan använda det för att autentisera sig själv i något sammanhang. Ett exempel är inloggningen till ett e-postkonto.