KGB

KGB eller Kommittén för statssäkerhet var den civila delen av underrättelsetjänsten i Sovjetunionen från 1954 till 21 december 1993, då Boris Jeltsin avskaffade säkerhetsministeriet och resterna av det nygamla KGB. Myndigheten grundades den 20 december 1917 med polacken Felix Dzerzjinskij som sin första chef. Man blev en av de första nya myndigheterna i det socialistiska Ryssland.