IP

Internetprotokoll, ofta förkortat IP, är de kommunikationsprotokoll (det vill säga en regelsamling) som används för överföring av information i datornätverket Internet. Ibland används istället termen TCP/IP, där man också nämner IP-protokollet Transmission control protocol, som utnyttjas för en stor del av IP-tillämpningarna, såsom för e-post och webben. Protokollen utvecklas i allmänhet genom RFC-proceduren.