Forskning

Forskning eller vetenskapligt studium är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet, och resulterar vanligen i vetenskaplig publicering. Begreppet ’forskning’ används även för att beskriva hela samlingar av information om ett speciellt ämne, och används i dagligt tal för vetenskapligt arbete, eller privatforskning såsom släktforskning, som inte publiceras vetenskapligt.