Exemplar

Exemplar är en enskild fysisk eller elektronisk representation av ett verk. Exemplarframställning av verk är reglerad och skyddad genom lagar och avtal om upphovsrätt.