Driftsäkerhet

Driftsäkerhet kan definieras som ”förmågan hos en enhet att kunna utföra avkrävd funktion under angivna betingelser vid ett givet tillfälle eller under ett angivet tidsintervall, förutsatt att erforderliga stödfunktioner finns tillgängliga”. Driftsäkerheten är beroende av de kombinerade egenskaperna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet. Erforderliga stödfunktioner, andra än underhållsresurser, påverkar inte enhetens tillgänglighet.