Definition

En definition är en bestämning eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse. Definitioner spelar en stor roll i logisk analys. Elementen i en definition är definiendum (latin för ”det som ska definieras”) och definiens (latin ”det som definierar”). I satsen ett fordon är ett hjälpmedel för transport över land, så är definiendum fordon och definiensen hjälpmedel för transport över land.