DDoS

För operativsystemet, se DOS Inom datasäkerhet är Denial of Service (ofta förkortat DoS) en attack mot ett datasystem i syfte att hindra normal användning av systemet. De vanligaste attacktyperna är överbelastningsangrepp, där systemet kommer att använda någon knapp resurs (nästan) enbart till att hantera data genererat genom attacken. Några kända attacker är de mot Ebay, Scientologikyrkan, Amazon, Visa och CNN under februari 2000.