Datasäkerhet

Datasäkerhet är den delen av IT-säkerhet som avser att skydda datorsystem. Inom detta ingår förebyggande, upptäckt och åtgärdande av obehöriga användare av datorsystem, bland annat hackers och virus. Men datasäkerhet innebär också att man skyddar datorsystem mot andra risker, som till exempel förlust av data på grund av en hårddiskkrasch.