Affärsprocess

En affärsprocess är en uppsättning länkade aktiviteter som skapar värde genom att förvandla en insats till ett mer värdefullt utfall. Både insatsen och utfallet kan vara föremål och/eller information och förvandlingen kan utföras av mänskliga aktörer, maskiner eller båda.