Adress

Denna artikel handlar om adresser som anger läge; en adress kan också vara en skrivelse, jfr petition. En adress är en beskrivning av en plats för till exempel en bostad eller lokal. Det kan även betyda en unik logisk plats, exempelvis i uttryck som ”IP-adress” eller ”minnesadress”.